Nové změny v obsahu autolékárniček naštěstí nic nestojí

Od 19. července 2011 platí vyhláška č. 182/2011 Sb. vydaná Ministerstvem dopravy, která mění vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro motoristy jsou nejdůležitější následující dvě změny.

Nová vyhláška vypouští z povinné výbavy motocyklů a mopedů oděvní doplněk s reflexními prvky (reflexní vesta nebo šle), který je i nadále povinný pouze v ostatních motorových vozidlech.

Druhou úpravou je obsah autolékárniček v motorových vozidlech, které od 19.7.2011 nebudou muset obsahovat leták popisující postup při zvládnutí dopravní nehody, stejně jako resuscitační masku s výdechovou chlopní a filtrem schválenou jako zdravotnický prostředek. Na rozdíl od minulé změny obsahu autolékárničky neznamená současná změna nové náklady pro řidiče, protože se jedná o odstranění dvou položek z povinného obsahu, nikoli o jeho rozšíření. Dosavadní autolékárničky jsou i nadále platné, i když obsahují již nepovinné letáky a resuscitační masku.

Datum zveřejnění: 2. 8. 2011
Zpět na seznam novinek