Řešení pojistných událostí

Hlášení pojistné události

Potřebujete poradit s nahlášením pojistné události? Rádi Vám poradíme. Stačí nám poslat potřebné podklady pro nahlášení a zbytek uděláme za Vás. Následné zajištění prohlídky Vašeho vozidla likvidátorem je samozřejmostí.

Pokud Vaše pojišťovna hradí opravu přímo na náš účet (pomocí tzv. krycího dopisu), hradíte pouze spoluúčast a případně DPH.

Administrativní řešení pojistných událostí

  • Jana Chadrabová, telefon +420 774 800 423

Důležité informace v případě dopravní nehody

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, je třeba celou událost co nejdříve nahlásit pojišťovně. Celou věc je možné vyřešit telefonicky. Důležité údaje, které je třeba pojišťovně sdělit jsou následující:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Místo, datum a čas dopravní nehody
  • Registrační značku Vašeho vozu a vozů dalších účastníků nehody
  • Číslo Vašeho řidičského oprávnění

Později je třeba dodat kopii velkého technického průkazu a policejního protokolu o nehodě. Tyto dokumenty již stačí předat nám a vše ostatní samozřejmě zajistíme sami.

Telefonní čísla pro nahlášení pojistné události:

  • Allianz: +420 241 170 000
  • Generali Česká pojišťovna: +420 841 114 114
  • Kooperativa: +420 957 105 105

Formulář záznamu o dopravní nehodě

S účinností od 1. ledna 2009 jsou účastníci dopravní nehody povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Tento formulář je navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem do formy záznamu.

Informace o formuláři o dopravní nehodě (včetně vzoru ke stažení a příkladu vyplnění) jsou převzaty ze stránek Ministerstva dopravy ČR.