Výmluva na osobu blízkou nebude již zřejmě možná

Poslanecká sněmovna schválila novelu silničního zákona, podle níž by nemělo být v budoucnosti pro provozovatele vozidel možné, aby se vyhýbali postihům za automaticky zaznamenané dopravní přestupky výmluvou na to, že vůz řídila osoba blízká.

Podle navrhovaného znění zákona bude muset provozovatel automobilu zajistit, aby řidič tohoto vozidla dodržoval předpisy. Pokud tak neučiní a úřadům se nepodaří zjistit totožnost řidiče, spáchá provozovatel správní delikt, za který hrozí až desetitisícová pokuta v závislosti na druhu přestupku, jehož se řidič vozidla dopustil. Tato sankce pro provozovatele má být čistě finančního charakteru bez připisování trestních bodů.

Provozovatel se může zbavit odpovědnosti za přestupek, pokud prokáže, že mu byl automobil před spácháním přestupku odcizen, nebo vůz převedl na někoho jiného. Návrh musí schválit ještě Senát a podepsat prezident.

Datum zveřejnění: 6. 7. 2011
Zpět na seznam novinek