Technika: hybridní pohony

Hybridní pohon je považován za jakýsi mezičlánek na přechodu mezi spalovacím motorem a čistě elektrickým pohonem. První vozy s hybridním pohonem začaly jezdit již kolem roku 1900, ale složitost této techniky a rychlý vývoj spalovacího motoru měly za následek, že tato myšlenka byla konstruktéry záhy opuštěna. O její znovuoživení se postarala až snaha o snižování spotřeby paliva a emisí.

Hybridní pohony jsou systémy, jejichž účelem je dosahovat vyšší úrovně účinnosti prostřednictvím různého stupně elektrifikace poháněcího ústrojí se spalovacím motorem. Vyšší účinnost znamená nižší spotřebu palivamenší množství emisí. Na druhé straně je nutné počítat s větší složitostí konstrukce, většími rozměry, vyšší hmotností a dražší výrobou. Hybridní systémy kombinující spalovací motor s elektromotorem ušetří nejvíc paliva především v hustém provozu s častým brzděním a akcelerací. Optimální sladění obou druhů pohonu využívá jejich přednosti a zároveň potlačuje jejich nedostatky.

Nejúspornější je plně hybridní systém (full hybrid) schopný nejlépe optimalizovat používání spalovacího motoru a elektromotoru za neustále se měnících podmínek. Elektrická větev částečně hybridních systémů (mild hybrid) není zdaleka tak výkonná jako u „full hybridu“ a plní pouze podpůrnou funkci. Tzv. mikro hybrid zahrnuje pouze systém Start-Stop s integrovaným spouštěčem-generátorem pro částečnou rekuperaci kinetické energie, ovšem bez schopnosti podporovat spalovací motor.

Z hlediska uspořádání jednotlivých komponentů a toků energií v hybridní soustavě se rozlišují tři základní koncepce: sériové, paralelní a smíšené uspořádání. V sériovém uspořádání pohání spalovací motor generátor, a takto vyrobená elektrická energie napájí elektromotor pohánějící kola, případně je ukládána do akumulátorů. Spalovací motor tak v zásadě slouží k prodloužení dojezdu po vybití akumulátorů. V paralelní soustavě jsou spalovací motor a elektrický stroj připojeny ke společné převodovce. Smíšený systém kombinuje principy a prvky obou výše uvedených řešení. Akumulátory jsou zpravidla dobíjeny přebytečným výkonem spalovacího motoru nebo rekuperací kinetické energie. Vnější dobíjení se navíc používá u tzv. plug-in hybridů s větší kapacitou akumulátorů pro delší dojezd v režimu čistě elektrického pohonu.

Datum zveřejnění: 9. 7. 2012
Zpět na seznam novinek