Technika: Vstřikování močoviny u vznětových motorů (AdBlue)

Vznětové motory se vyznačují mnoha přednostmi, s nimiž se však pojí také jisté nevýhody. Jednou z nich je velké množství emisí oxidů dusíku, které vzniká při spalování chudé směsi s velkým přebytkem vzduchu (v opačném případě vznikají zase neméně problematické pevné částice). Oxidy dusíku patří mezi nežádoucí emise, protože se významně podílejí na vzniku smogu, což se odráží ve stále přísnějších limitech emisních norem. Od roku 2014 došlo se zavedením emisní normy Euro 6 k dalšímu výraznému snížení emisí oxidů dusíku u nových osobních a lehkých užitkových vozů.

Vzhledem k rozmanitým podmínkám, jimž je vystaven spalovací motor automobilu v silničním provozu, je realizace optimálního nastavení spalovacího procesu vznětového motoru skutečným oříškem, a to navzdory značnému pokroku v řízení spalovacího procesu v posledních letech (spalovací prostory moderního vznětového motoru opouští o cca 96 % méně oxidů dusíku než u vznětového motoru ze začátku 90. let).

Nejvyspělejším aktuálně používaným řešením je systém čištění výfukových plynů se vstřikováním vodního roztoku močoviny, který je známý pod obchodním označením AdBlue, do proudu výfukových plynů. Vodní roztok močoviny umožňuje přeměnu oxidů dusíku na vodní páru a dusík. Tento systém vyniká velmi vysokou účinností přeměny oxidů dusíku na neškodné látky (cca 95 %), takže řídicí jednotka může optimalizovat činnost vznětového motoru z hlediska jiných parametrů, například hospodárnosti a emisí pevných částic.

Nevýhodou systému se vstřikováním AdBlue je složitější a nákladnější konstrukce, která zahrnuje především nádrž na AdBlue, soustavu pro vstřikování AdBlue a speciální katalyzátor SCR (Selective Catalytic Reduction), v němž probíhá proces selektivní katalytické redukce. Provozovatel motorového vozidla musí počítat také s mírným zvýšením provozních nákladů na AdBlue a servis). Na druhé straně tato technika přináší až o 5 % nižší spotřebu paliva, protože motor se systémem AdBlue může pracovat v režimu spalování chudé směsi, aniž by se to negativně ovlivňovalo složení výfukových plynů vypouštěných do ovzduší.

Datum zveřejnění: 17. 12. 2015
Zpět na seznam novinek